RECHERCHE: Magasins Jan Aushadhi (PMBJK) - Inde >> Maharashtra

Conseils de navigation : >> Jan Aushadhi Stores (PMBJKs) Inde >> Etat >> District >> Jan Aushadhi Stores Détails


Obtenez des détails sur les magasins Jan Aushadhi du district ou Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendra (PMBJK) au Maharashtra avec adresses et coordonnées. À l'heure actuelle, 198 magasins Jan Aushadhi (PMBJK) sont répertoriés dans l'état du Maharashtra en Inde, dans 41 districts ou villes.

Liste des magasins Jan Aushadhi dans le Maharashtra en Inde (Mis à jour le 13 décembre 2017)

Pradhan Mantri Bhartiya au nom de Janaushadhi Kendras (PMBJK) au Maharashtra en Inde
District Nos. de Jan Aushadhi Stores
Latur 23
Pune 13
Beed11
Akola 11
Thane 11
Jalna 10
Nashik 10
Parbhani 10
Dhule 8 || | 85
Satara 6
Jalgaon 6
Kolhapur 6
Nanded 5
Sangli 5
Ahmednagar 5
Mumbai CITY 5
Yavatmal 5
Aurangabad 5
Buldhana 4
Amravati 4
Solapur 4
Chandrapur | || 110 3
Raigad 2
Osmanabad 2
Nagpur 2
Nandurbar 2
Mumbai 2
Buldana2
Hingoli 2
Bhandara 2
Amaravati 2
Gondia 1
Kolhapur (Chandgad) 1
Mumbai Urban1
Navi Mumbai 1
Wardha 1
Usmanabad1
Kolhapur (Ajara) 1
Kolhapur (Gadhinglaj) 1
Sindhudurg 1
Banlieue de Mumbai 1
|| |